Lütfen bekleyiniz...

Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

12.02.2020 / Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2019 / 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) 28.12.2019 / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/20) 28.09.2019 / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17) 04.07.2019 / İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları A.Ş. İle İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş.’Nin Ortak Kontrolünün Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Tarafından Devralınması İşlemine İzin Verilmesi Talebi Hakkında Rekabet Kurulu Kararı 04.07.2019 / Rockwell Automation, Inc.’Nin Tamamına Sahip Oluğu İştirakleri Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc Ve Rockwell Automation Diamond Foreign Holdings. Inc. İle Schlumberger Limited’İn Tamamına Sahip Olduğu İştirakleri Schlumberger Technology Corporation, Cameron International Corporaiton Ve Schlumberger B.V. Tarafından Yeni Kurulacak Olan Tam İşlevsel Bir Ortak Girişimin Devralınması İşlemi Hakkında Rekabet Kurulu Kararı 04.07.2019 / Macquarie Airfinance Limited Ve Macquarie Airfinance Group Limited’İn Ortak Kontrolünün Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds Tarafından Devralınmasına İzin Verilmesi Talebi Hakkında Rekabet Kurulu Kararı 29.06.2019 / Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13) 27.06.2019 / Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama Ve Satış A.Ş.’Nin Tek Kontrolünün Marubeni Corporation Tarafından Devralınması İşlemi Hakkında Rekabet Kurulu Kararı 20.06.2019 / WYG Plc.’Nin Tek Kontrolünün Tetra Tech UK Holdings Limited Aracılığıyla Tetra Tech, Inc. Tarafından Devralınması İşlemine İzin Verilmesi Talebi Hakkında Rekabet Kurulu Kararı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>