Lütfen bekleyiniz...

Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

18.03.2022 / Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.03.2022 / Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/2) 24.12.2021 / 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) 08.11.2021 / Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde Değişiklik Yapan 2021/4 Sayılı Tebliğ, Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir 05.11.2021 / Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021/4) 01.11.2021 / Önaraştırma Sürecinin, Taahhütle Sonlandırılmasına İlişkin İlk Rekabet Kurulu Kararı 25.09.2021 / Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 28.07.2021 / Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.07.2021 / Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir 15.07.2021 / Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>